Kampania, która powstała z potrzeby serca, aby powiedzieć o problemach, które prawdziwe są i powoli zaczynają już nas wszystkich i przytłaczać. Ale cały czas jest nadzieja. Możemy się wszyscy porozumieć i zacząć racjonalnie traktować nasz jedyny i prawdziwy dom czyli planetę Ziemię. Zasoby mamy ograniczone, więc przestańmy udawać, że jest inaczej. Porozmawiajmy o tym jak jest, a nie jak wydaje się, że jest. Osią całej kampanii i jej głównym bohaterem jest Profesor GOZ – postać niekoniecznie prawdziwa, która mówi o gospodarce obiegu zamkniętego i o tym dlaczego jest ona tak ważna dla dobra naszej planety.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model produkcyjno-konsumpcyjny oparty na ekonomii współdzielenia, reperacji, re-użyciu, renowacji i recyklingu, czyli wszystkim tym, co pozwala efektywnie wykorzystać produkt i jak najbardziej wydłużyć cykl jego życia. GOZ stawia na ponowne wykorzystanie surowców, a co za tym idzie ograniczenie ilości odpadów do minimum.

W GOZ koniec cyklu życia produktu oznacza tylko to, że surowce i odpady, które są z nim związane zostają w gospodarce – są ponownie przetwarzane i wykorzystywane. Dlatego GOZ zakłada projektowanie procesu produkcyjnego z uwzględnieniem potencjalnego wykorzystania surowców i materiałów po zakończeniu cyklu życia projektowanego produktu, z jak największym udziałem surowców wtórnych. Zgodnie z normą ISO 14040s, cykl życia definiowany jest jako „kolejne i powiązane ze sobą etapy”.

Masz pytania?

kontakt@krainagoz.pl

to nie utopijna idea a świadome podejście, że wartość surowców, materiałów i gotowych produktów powinna zostać zachowana tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości wytworzonych odpadów.

GOZcast to program, w którym opowiadamy o istotnych kwestiach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, wyzwaniach, przed jakimi stajemy jako mieszkańcy naszej planety i ciekawych rozwiązaniach, które mogą stanowić punkt zwrotny dla środowiska.

Audycję prowadzi prof. GOZ, postać niekoniecznie prawdziwa choć mówiąca o prawdziwych problemach, w którą wciela się aktor Tomasz Olejnik. Treści do podcastów tworzą wspólnie Tomasz Olejnik i Magdalena Jarząbek, ze wsparciem ekspertów z różnych dziedzin.
Strona projektu

GOZedu to platforma, która ma uczyć dzieci czym jest gospodarka obiegu zamkniętego. Lekcje w ramach platformy są przygotowane według scenariuszy opracowanych przez dyplomowaną nauczycielką we współpracy z zespołem kreatywnym. Dzięki temu kursy są zgodne z podstawą programową, a przy tym angażujące, włączające kreatywne myślenie. Wszystkie lekcje są dostępne bezpłatnie, po rejestracji.

Lekcje prowadzi prof. GOZ, postać niekoniecznie prawdziwa choć mówiąca o prawdziwych problemach, w którą wciela się aktor Tomasz Olejnik. Treści do lekcji tworzą wspólnie Tomasz Olejnik i Magdalena Jarząbek, którzy współpracują przy tym zadaniu z dyplomowaną nauczycielką Barbarą Świątek.

Strona projektu

Konto na platformie Instagram to miejsce, gdzie prof. GOZ mówi o tym, co ważne dla każdego mieszkańca planety. Inspiruje do dbania o środowisko, dzieli się wiedzą i pomysłami w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. To także miejsce do dyskusji o problemie, który dotyka nas wszystkich bez względu na rasę, status społeczny, czy wiek: o gospodarowaniu odpadami i zanieczyszczeniu środowiska.

Zainspiruj się na GOZ.tagram


Kontakt dla mediów